Oferta certificare declaratia 101

CABINET INDIVIDUAL DE CONTABILITATE MARITA IONESCU


OFERTA  CERTIFICARE DECLARATIE FISCALA ANUALA  101 PRIVIND CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT ANUAL

In Monitorul Oficial nr. 111 / 2010 a fost publicata Hotararea CCF nr. 8 / 2010 privind aprobarea Normelor de certificare a declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea.

Incepand cu anul 2010,este obligatorie certificarea Declaratiei 101 de catre un consultant fiscal, pentru impozitul pe profit aferent anului 2009 in conformitate cu art. 83 , alineat 5 din Codul de Procedura fiscala:

“Art. 83  Depunerea declaraţiilor fiscale

(5) Declaraţiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice vor fi certificate de către un consultant fiscal, în condiţiile legii, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea. (se suspendă până la 1 ianuarie 2010)”

Scopul principal al acestei reglementari a fost, pe de o parte, de a diminua erorile din declaratiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, evitandu-se în acest caz depunerea ulterioara a unor declaratii fiscale  rectificative, precum si de a-i proteja pe contribuabili de eventuale sanctiuni (majorari de întarziere, amenzi contraventionale), în caz de completare eronata a declaratiei sau de neîndeplinire la termen a obligatiilor de declarare prevazute de lege.

Operatiunea de certificare consta in a examina , pe baza de sondaje , elementele probante  care sa justifice sumele si informatiile cuprinse in contul de profit si pierdere urmarindu-se daca contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

Acte necesare pentru certificarea declaratiei anuale privind impozitul pe profit (101)

1) Copie codul unic de inregistrare

2) Dovada luarii in evidenta ca platitor de impozit pe profit(Declaratia 010 daca este cazul)

3) Balanta de verificare analitica, cu solduri initiale pentru anul certificat-format electronic.

4) Declaratia anuala privind impozitul pe profit supusa certificarii.

5) Registrul jurnal pe anul certificat in format electronic ( in vederea analizarii veniturilor si cheltuielilor) .

6) Alte documente necesare sustinerii inregistrarilor contabile din registrul jurnal cu privire la veniturile si cheltuielile incluse in declaratia fiscala supusa certificarii.

Preturile vor fi negociate cu clientii in functie de volumul de munca prestata, de complexitatea lucrarii,150 Ron  pentru firmele  foarte redus de activitate.

Tarife orientative pentru certificare Declaratie 101 – RON

Nr. crt Cifra de afaceri – RON Tarif profesional – RON
1 0-50.000 150
2 50.000-100.000 250
3 100.000-500.000 350
4 500.000-1.000.000 650
5 1.000.000-2.000.000 800
6 2.000.000-3.000.000 900
7 3.000.000-4.000.000 1.000
8 4.000.000-5.000.000 1.200
9 5.000.000-10.000.000 1.500
10 10.000.000-15.000.000 2.000
11 15.000.000-20.000.000 2.500
12 20.000.000-25.000.000 2.750
13 25.000.000-30.000.000 3.000

Pentru firmele cu o cifra peste 30.000.000 lei , tarifele se vor negocia cu clientul.

Consultant Fiscal

Marita Ionescu

Nr. Carnet  1713/2007

Anunțuri